Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

ΑΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ                            ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ
ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ                           6/0, 6/2
                                                                                          ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ
ΜΕΛΑΣ                              ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ           6/2, 6/0
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ        1/6, 7/5, 10/5
                                                                                                                       ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ                   ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ                                                   6/4, 6/2
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ                    6/2, 6/2
                                                                                       ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ        
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ                     ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ                       7/6, 6/2
ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ                           6/0, 6/1
                                                                                                          ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 : 8.30μμ
ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ                        ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ                  ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ              6/0, 6/1                             6/2, 6/1

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ                     ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ                   7/6,1/6,10/4
                                                                                                                   ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ
ΧΟΥΝΟΥΖΙΔΗΣ               ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ                                                         6/0, 7/6
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ                      6/3, 6/2
                                                                                      ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ
ΚΩΝ/ΔΗΣ                           ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ                        6/0, 6/1
ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ                       6/1, 6/2

ΔΙΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ

ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ / ΚΩΝ/ΔΗΣ                     ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ / ΚΩΝ/ΔΗΣ 
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ                      6/3, 7/6
                                                                                                              ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ - ΚΩΝ/ΔΗΣ
ΤΣΙΛΙΠΗΡΑΣ / ΒΡΕΛΑΣ                     ΤΣΙΛΙΠΗΡΑΣ / ΒΡΕΛΑΣ                       6/2, 7/6
ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ                 6/4, 4/6, 10/5  

ROOKIE


ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ         ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
                                                                                    6/4, 6/3
                                                                                                                  ΠΕΙΔΗΣ  6/3, 6/4 
ΠΕΙΔΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ                                     ΠΕΙΔΗΣ
                                                                                6/0, 6/0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου